عبارت قسمت
تعداد كل:12

رديف عنوان
  1   اشارت  
  2   متن خطبه غديريه  
  3   نگاهي گذرا به مفاد خطبه به عنوان سند جهاني اسلام  
  4   خطبه غديريه در منابع روايي  
  5   منابعي كه همه خطبه را نقل كرده اند  
  6   منابعي كه تنها به نقل پاره هايي از خطبه بسنده كرده اند  
  7   پژوهشي در سند خطبه  
  8   بررسي رجال و سند روايت  
  9   اهمال در روايت  
  10   آراء دانشمندان درباره روايت مهمل  
  11   شكوه غدير در نگاه علي  
  12   نكته پاياني