بازگشت

گروه: غدير
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:عيد غدير
موضوع فرعي:محل غدير خم
سؤال:آيا هم اكنون محل غدير خم در حجاز باقي است؟

جواب:

زماني كه وهابيها بر عربستان حاكم شدند محلي كه به عنوان غدير خم علامت گذاري شده بود. از بين برده اند. ولي در نظر مردم و مسلمانان آن محل معروف به غدير است. كه رسول خدا((صلي الله عليه وآله)) علي بن ابي طالب((عليه السلام)) را به امر خدا به جانشيني برگزيد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )