بازگشت

گروه: حديث
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حديث غدير
موضوع فرعي:معني كلمه مولي در حديث غدير
سؤال:كلمه «مولي» در حديث غدير به چه معني است؟

جواب:

كلمه «مولي» كه در حديث غدير درباره حضرت اميرالمؤمنين علي((عليه السلام))وارد شده، به معناي صاحب اختيار و اولويت در تصرف است. اين بيان دلالت بر امامت و خلافت آن حضرت بعد از رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) دارد. اين معنا داراي شواهد و قرائن بسياري هم هست، كه ان را تأكيد مي كند.
از جمله بعد از اينكه حضرت پيامبر((صلي الله عليه وآله)) در روز غدير خم در مورد حضرت امير((عليه السلام)) آن سخنان را فرمودند، جناب سلمان از پيامبر((صلي الله عليه وآله)) پرسيد:«اي رسول خدا! علي بر ما چگونه ولايت دارد؟»
پيامبر فرمودند: «ولايه كولاي. من كنت اولي به من نفسه، فعلّي اولي به من نفسه(1) ولايت علي بر شما همانند ولايت من است برشما. هر كس من بر جان وي اولويت دارم، علي نيز بر جان او اولويت دارد».
 
(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - فرائد السمطين، باب 58.

ـ1544ـ