بازگشت

گروه: غدير
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:پيامبر اسلام (ص) و غدير خم
موضوع فرعي:پيامبر(ص)درغديرجانشين درحكومت انتخاب كرد
سؤال:آيا مي توان گفت كه پيامبر در غدير خم، وصي مالي براي خود انتخاب كرد، نه جانشين در حكومت؟

جواب:

كسي كه در داستان غدير مطالعه و تأمل كند و ويژگيهاي آن را در نظر بگيرد، تصديق مي كند كه معنا ندارد، پيامبر((صلي الله عليه وآله)) تنها وصي مالي براي خودش انتخاب كرده باشد. آيا متوقف ساختن و معطل كردن جمعيتي انبوه در هواي گرم و صرحراي سوزان به خاطر تعيين وصي مالي بود؟ آيا گفتن اين جمله كه «هركه من مولاي او هستم علي مولاي او است». با وصيت مالي تطبيق مي كند؟ آيا بيعت گرفتن از مردم و دعا كردن درباره كساني كه علي((عليه السلام)) را ياري كنند و نفرين درباره ي كساني كه علي ((عليه السلام)) به خاطر اين بود كه علي ((عليه السلام)) وصي مالي پيامبر((صلي الله عليه وآله)) شده بود؟ مسلماً خير بنابراين احتمال اينكه پيامبر در غدير براي خود وصي مالي تعيين كرده باشد، بكلي منتفي است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1538ـ