بازگشت

گروه: حديث
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حديث غدير
موضوع فرعي:منظور پيامبر(ص) از حديث غدير
سؤال:پيامبر فرمودند: «پس از من مقام ولايت به علي((عليه السلام)) تعلّق دارد». ولي ممكن است منظور ايشان جانشين با واسطه بوده باشد؟

جواب:

اولا، در حديث غدير پس از اينكه پيامبر گرامي سؤال كرد: «آيا من از خود شما به شما اولويت ندارم؟» و همه گفتند: «بلي» فرمود: «هر كه من ولاي او هستم، علي مولاي اوست». پيامبر گرامي با همين جمله، مولا بودن و سرپرست و امام بودن علي((عليه السلام)) را براي امت ثابت كرد. از همان زمان علي((عليه السلام)) امام مردم گرديد ليكن از آنجا كه علي((عليه السلام)) در زمان رسول الله((صلي الله عليه وآله)) امامت فعلي نداشت، پس از پيامبر بلافاصله امام مردم بوده است. اساساً در اين جمله پيامبر، گفته نشده كه علي((عليه السلام))پس از من امام است، تا گفته شود كه احتمال دارد بافاصله پس از آن حضرت باشد.
ثانياً سؤال پيامبر كه: «آيا من از شما اولي نيستم؟». و گرفتن اقرار از آنان و اثبات اولويت براي علي((عليه السلام)) به اين معنا است كه علي((عليه السلام)) از همه اولي است و با وجود

ـ1527ـ
اولي بودن علي از همه، هيچكس پس از آن حضرت وليّ نخواهد بود.
علاوه بر اين، اگر پيامبر مي گفت: «علي بعد از من جانشين است». چنانكه در احاديث ديگر اين مضمون آمده است، باز ظاهر آن جانشين بودن بلافصل است و اگر قرينه يي نباشد كه جانشين بودن بافاصله را مشخص كند، جانشين بودن بلافصل از آن استفاده مي شود و در احاديث مذكور چنين قرينه اي وجود ندارد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1528ـ