بازگشت

گروه: حديث
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:اهل تسنن و حديث غدير
موضوع فرعي:اهل تسنن حضرت علي(ع) را خليفه چهارم ميدا
سؤال:آيا اهل تسنن فقط حضرت علي((عليه السلام)) را خليفه ي چهارم مي دانند؟

جواب:

اهل تسنن به خلافت و جانشيني بلافصل علي((عليه السلام)) معتقد نمي باشند. آنان پس از درگذشت پيامبر((صلي الله عليه وآله)) ابوبكر را خليفه و جانشين آن حضرت مي دانند و پس از وي عمر و پس از عمر عثمان را خليفه مي دانند. و پس از سه خليفه علي((عليه السلام)) را خليفه مي دانند ولي شيعه براساس آيات قرآن كريم و احاديث نبوي معتقد است كه خداوند حضرت علي((عليه السلام)) را جانشين پيامبر((صلي الله عليه وآله)) قرار داده و پيامبر((صلي الله عليه وآله)) آن حضرت را به دستور خداوند در غدير خمّ و در موارد ديگر جانشين خويش معرّفي نموده است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1487ـ