بازگشت

گروه: حديث
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:اهل تسنن و حديث غدير
موضوع فرعي:علت به وحود امدن مذاهب اهل تسنن
سؤال:علت به وجود آمدن مذاهب اهل تسنن چه بوده است؟

جواب:

با اين كه رسول اكرم((صلي الله عليه وآله)) در طول 23سال رسالت خود در فرصتهاي مناسب، مسأله خلافت و جانشيني علي((عليه السلام)) را تذكر مي داد. در سال آخر عمر آن حضرت نيز در غدير خم وحي الهي درباره علي((عليه السلام)) را به مردم ابلاغ نمود كه. «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس اي پيامبر ما، آنچه را به تو نازل شده به مردم ابلاغ كن، كه اگر ابلاغ نكني، رسالت او را ابلاغ نكرده اي و خدا تو را از شرّ دشمنان حفظ مي كند». رسول اكرم((صلي الله عليه وآله))نيز در همان جا در مقابل جمعي در حدود صد هزار نفر مسأله خلافت و امامت علي((عليه السلام)) را با بياني بسيار محكم و ساده بيان كردند آن حضرت علي((عليه السلام)) را بر سر دست بلند كرده، گفتند كه:« هر كس من مولي و صاحب اختيار او هستم، علي مولي و صاحب اختيار اوست.» و سپس براي دوستان و ياوران علي((عليه السلام))دعا و در حق دشمنان و ستمگران به علي نفرين فرمودند.

ـ1283ـ
ليكن سفارشها و تأكيدهاي آن حضرت در طول 23 سال جمعي از صحابه پس از رحلت ايشان در «سقيقه بني ساعده» جمع شده، خود خليفه تعيين كردند و كار را به جايي رساندند كه علي((عليه السلام)) مجبور به خانه نشيني شد. پيدايش مذهب تسنّن از زماني بود كه خلافت از خاندان رسالت گرفته شد و از نجراي اصلي خود خارج گشت و در مسيري انحرافي قرار گرفت.
از آنجا كه علي((عليه السلام)) در احقاق حق خود باعث اختلاف داخلي بين مسلمان مي شد و احتمال غلبه كفار بر آن ها وجود داشت، از حق مسلّم خود چشم پوشي كرد و تا آن جا كه مي توانست با راهنمايي هاي حكيمانه خود، به پيشرفت اسلام و مسلمانان كمك نمود.
با اين همه، انحراف خلافت از محور اصلي خود، باعث اختلاف بسياري در زمينه و احكام عملي و به وجود آمدن مذاهب مختلف گرديد.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1284ـ