بازگشت

گروه: حديث
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:حديث
موضوع فرعي:سند حديث ثقلين در صحيح مسلم
سؤال:حديث ثقلين در صحيح مسلم به چه صورت آمده است؟


جواب:

در صحيح مسلم كه از معروفترين منابع دست اول اهل سنت ميباشد تا آنجا كه مهمترين صحاح ششگانه محسوب ميشود، از «زيد بن ارقم» نقل ميكند كه گفت

«قامَ رَسُولُ اللّه(ص) يَوْماً فينا خَطيباً بِماءٍ يُدعي خُمّاً ، بَيْنَ مَكَهَ وَالْمَدينَهِ ، فَحَمَدَاللّهَ وَاثْني عَلَيْهِ ، وَوَعَظَ وَ ذَكَرَ ، ثُمَ قالَ اَما بَعْدُ اَلا اَيُّهَا النّاسُ فَانَّما اَنَا بَشَرً ، يُوشَكُ اَنْ يَاْتِيَ رَسُولُ رَبّي فَاُجيبُ ، وَ اِنّي تارِكُ فيكُمْ ثِقْلَيْنِ اَوَلُهُما كِتابُ اللّهِ ، فيهِ الهُدي وَالنُّورُ ، فُخُذُوا بِكِتابِ اللّه وَاسْتَمْسِكُوا بِه ، فَحَثَّ عَلي كِتابِ اللّهِ وَرَغَّبَ فيهِ ، ثُمَ قالَ وَ اهْلِبَيْتي ، اُذَكِّرُكُمُ اللّهَ في اَهْلِبَيْتي، اُذَكِرُّكُمُ اللّهَ في اَهْلِبَيْتي ، اُذَكِرُْكُمُ اللّهَ في اَهْلبَيْتي ...» (صحيح مسلم 4/1873).

[رسول خدا (ص) در ميان ما برخاست و خطبه خواند، در محلي كه آبي بود كه خم ناميده ميشد (غدير خم) و در ميان مكه و مدينه قرار داشت (در پاورقي صحيح مسلم آمده است كه غدير خم سه ميل تا جحفه فاصله دارد). پس حمد خدا را بجا آورد و بر او ثنا گفت و موعظه كرد و پند و اندرز داد ، سپس فرمود «اما بعد اي مردم من بشري هستم و نزديك است فرستادة پروردگارم بيايد و دعوت او را اجابت كنم و من در ميان شما دو چيز گرانمايه به يادگار ميگذارم، نخست كتاب خدا كه در آن هدايت و نور است ، پس كتاب خدا را بگيريد، و به آن تمسك جوئيد – پيامبر (ص) تشويق و ترغيب فراواني دربارة قرآن كرد – سپس فرمود و اهلبيتم را به شما توصيه ميكنم كه خدا را دربارة اهلبيتم فراموش نكنيد، به شما توصيه ميكنم كه خدا را دربارة اهلبيتم فراموش نكنيد، به شما توصيه ميكنم كه خدا را دربارة اهلبيتم فراموش نكنيد (اشاره به اينكه مسئوليت الهي خود را در مورد اهلبيت (ع) فراموش نكنيد.]

قرار دادن اهلبيت (ع) در كنار قرآن ، به عنوان دو چيز گرانمايه ، و سه بار تأكيد كردن بر يادآوردن مسئوليت الهي در مورد آنان ، نشان ميدهد كه اين امر، با سرنوشت مسلمين و هدايت آنها و حفظ اصول اسلام ، پيوند و ارتباط داشته و دارد ، و گرنه در كنار هم قرار نميگرفت .