بازگشت

گروه: غدير
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:عيد غدير
موضوع فرعي:قسمتهايي از خطبه پيامبر(ص) در غدير خم
سؤال:ده قسمت از خطبة پيامبر(ص) در غدير خم را بنويسيد.


جواب:

خطبة پيامبر(ص)در غدير خم طولاني است. ما ترجمة قسمت آن را به طور خلاصه در ذيل ميآوريم:

1 ـ اي مردم، من در تبليغ دين كوتاهي نكردم. جبرئيل سه مرتبه بر من نازل شده تا در اين مكان به تمامي شما در سياه و سفيد و عرب و عجم اعلام كنم كه: علي بن ابي طالب برادر و و حتي خليفه و امام بعد از من است. و نسبت او به من مانند هارون به موسي است؛ فقط بعد از من پيامبري نخواهد آمد. علي ولي شما است.

2 ـ اي مردم، اين آخرين جايگاهي است كه من در اين جمع عظيم براي شما سخن ميگويم. پس بشنويد و اطاعت كنيد. خداي عزوجل ولي شما است و او پيامبر را ولي شما قرار داده، بعد از من علي ولي و امام شما خواهد بود. او از جانب خدا امام شما است. امامت در ذريّة و از فرزندان او تا روز قيامت خواهد بود.

هيچ حلالي نيست مگر آنچه را كه خدا حلال كرده و هيچ حرامي نيست مگر آنچه را كه خدا حرام كرده خداوند به من حلال و حرام را آموخته و من آنها را به علي آموختهام.

3 ـ اي مردم، علي را برتري بدهيد زيرا خدا او را برتري داده و او را به امامت از جانب خدا قبول كنيد. هر كس ولايت او را انكاركند، هرگز توبة او را نميپذيرد و هرگز او را نميآمرزد از مخالفت با او حذر كنيد و گرنه داخل جهنمي خواهيد شد كه براي كافران آماده شده است.

4 ـ اي مردم، علي را برتر بدانيد زيرا او افضل مردم بعد از من است. به واسطة ما خدا رزق و روزي را نازل كنيد و خلق را زنده نگه ميدارد. ملعون است، ملعون است، مغضوب است، مغضوب است هر كس گفتار مرا رد كند.

بدانيد جبرئيل از جانب خدا به من خبر داده و فرمود: هر كس با علي دشمنيكند و ولايت او را نپذيرد، لعنت من بر او است و مورد غضب من خواهد بود.

5 ـ اي مردم، دربارة قرآن تدبر كنيد و آيات را خوب بفهميد و از متشابهات آن پيروي نكنيد، زيرا تفسير و توضيح متشابهات قرآن به دست كسي است كه من دست او را بالا بردهام.

6 ـ اي مردم، علي و فرزندان پاك او ثقل اصغرند و قرآن ثقل اكبر است. اين دو هرگز از يكديگر جدا نميشوند تا بر من در كنار حوض كوثر واردشوند. هر كدام از ديگري وقايعي كه به ديگري وارد شده، به من خبر خواهند داد.

7 ـ اي مردم، خداوند عزّوجلّ دينتان را با امامت او كامل گردانيد. هر كس به او اقتدا نكند و از او و فرزندان او تبعيت نكند، اعمالش حبط خواهد شد و در عذاب خواهد سوخت.

8 ـ اي مردم، حق تقواي الهي را رعايت كنيد و سعي نماييد مسلمان بميريد.

9 ـ اي مردم، نور الهي در وجود من، سپس در علي و ذرّيّة او تا خاتم مهدي دست كه حق الله و هر حقي را كه مربوط به ماباشد، خواهد ستاند.

10 ـ اي مردم، من امامت و وراثت را در سُل خود تا روز قيامت براي شما مشخص كردم. من اين وظيفه را تبليغ كردم و بر هر حاضر و غائبي حجت است؛ بر هر كس كه متولد شد و متولد خواهد شد حجت است؛ هر كس كه در اين جا حاضر است به غائب برساند و پدران به فرزندان خود تا روز قيامت اين پيامبر را برسانند.1[1][1]بحارالانوار، ج 37، ص 206به بعد.