بازگشت

گروه: غدير
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:عيد غدير
موضوع فرعي:توطئه هاي مخالفان غدير
سؤال:مخالفان غدير چه توطئه هايي را طراحي كردند؟


جواب:

عمدتا توطئه مخالفان غدير كنار گذاشتن علي (ع) و غصب خلافت و از اين طريق منحرف نمودن مردم از اسلام اصيل بوده است.