بازگشت

گروه: غدير
 
 
مرکز پاسخگو:دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي:عيد غدير
موضوع فرعي:پيام غدير
سؤال:پيام غدير چيست؟


جواب:

پيام غدير اين است كه امامت يكي از دو ركن اساسي اسلام است (ركن اول قرآن است). منهاي امامت قانون اسلام به درستي اجرا نمي شود و مردم در صراط مستقيم قرار نمي گيرند. نبوت با امامت تكميل مي شود.