بازگشت

گروه: خلافت
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:خلافت و جانشيني حضرت علي (ع)
موضوع فرعي:توصيف حضرت علي(ع) از ديدگاه پيامبر اكرم
سؤال:حضرت علي(ع) از ديدگاه پيامبر(ص) چگونه توصيف شده است؟
جواب:

احمدبن حنبل مي‎گويد: «فضائلي كه دربارة علي(ع) وارد شده است، دربارة هيچ‎كس نقل نشده است. قاضي اسماعيل و نسائي و نيشابوري مي‎گويند: «دربارة هيچ‎يك از صحابه، رواياتي با اسناد صحيح مانند علي(ع) وارد نشده است.» (نظرية الامامة/242) لذا ما به عنوان نمونه چند جمله از پيامبر اكرم(ص) نقل مي‎كنيم.
1ـ «اي علي، نسبت تو به من، نسبت هارون به موسي است، مگر در نبوت كه پس از من پيامبري نيست.» فضائل الخمسه 1/299 تا 317)
2ـ «هر كس كه من مولاي او هستم، علي مولاي او است.»
3 ـ «به علي ناسزا نگوييد، او شيفته و بي‎قرار ذات الهي است.» (سفية البحار 2/540)
4 ـ «پروردگار عالميان دربارة علي‎بن ابيطالب، تعهدي نموده فرموده است: علي پرچم هدايت، كانون نور ايمان، و پيشواي اولياء الله و نور براي هركسي است كه مرا اطاعت كند.» (الغدير 10/278)
5 ـ «علي امير مردم با ايمان، پيشواي متقين، رهبر كمال‎يافتگان پاك به بهشت پروردگار عالميان است. كسي كه او را تصديق نمود، رستگار شد و كسي كه او را تكذيب كرد، رسوا و ساقط گشت.»
6ـ «هركس بخواهد به حضرت آدم در علمش بنگرد و به نوح در تقوايش، و به ابراهيم در بردباريش و به موسي در هيبتش و به عيسي در عبادتش، بنگرد به علي‎بن ابيطالب.» (شرح تجريد ملاعلي قوشجي و اربعين فخر رازي/474)
اين شش جمله را كه پيامبر اسلام دربارة علي‎بن ابيطالب فرموده است، به عنوان نمونه‎اي از شخصيت علي(ع) در نزد پيامبر نقل نموديم. و چنانكه ملاحظه مي‎شود، مجموع جملات به خوبي اثبات مي‎كند كه علي(ع) در قلمرو مكتب‎هاي الهي در رديف اول رهبران است. بنابراين رسالت او به عنوان نمايندگي كلّ از رسالت‎هاي كلي تاريخ، احتياجي به گفتگو و تفصيلات بيشتر ندارد.