بازگشت

گروه: غدير
 
 
مرکز پاسخگو:تبيان
موضوع اصلي:عيد غدير
موضوع فرعي:اعياد اصلي مسلمانان
سؤال:اعياد اصلي مسلمانان كدام است؟

جواب:

در رابطه با عيدهاي اصلي مسلمانان يادآور مي شويم اعياد مشهور اسلامي چهار عيد است عيد غدير و عيد فطر و عيد قربان و جمعه و اعياد ديگري هم وجود دارد. مانند بعثت پيامبر اسلام((صلي الله عليه وآله)) و امامان معصومين((عليهم السلام)) كه مراعات آنها شايسته است.
 
(بخش پاسخ به سؤالات )