غدير


غدير علي ، هنوز هم چشمه اي لبريز از آب حيات و دريايي مواج از کرامتهاست.

"غدير" ، دريايي از باور و بصيرت ، در کوير حيرت و هامون ضلالت است ، تا کام جان ها از آن سيراب شود.

"غدير" ، يک " کتاب مبين" است.

سندي براي تداوم خط "رسالت" در جلوه "امامت"

"غدير" ، براي تشنگان ، چشمه زلال هدايت است ، و براي ره گم کرده گان ، صراطي است که به "سنت پيامبر" منتهي مي شود.

غدير ، عيد ولايت است.

و ... غدير علي ، هنوز هم چشمه اي لبريز از " آب حيات " و دريايي مواج از فضايل است.

"غدير" ، روز اکمال دين و اتمام نعمت بود.

"غدير" ، برنامه اي الهي براي حيرت زدايي از اذهان و اعمال امت ، در افقهاي آينده تاريخ بود.

"غدير" ، تداوم خط رسالت ، در جلوه "امامت " است.

پس ... "عاشورا" با "امامت" پيوند دارد ، و "غدير" با "کربلا" پيوسته است.

اگر امت ، "غدير" ها را پاس بدارند ، "عاشورا" هاي مظلوميت و کربلاهاي خون و شهادت پيش نمي آيد و خورشيد امامت ، در محاق خلافت قرار نمي گيرد.

امت بي امام ، رمه بي چوپان است و گله بي شبان و راه بي علامت و ... شب بي چراغ ، کشتي بي ناخدا ، دشت بي چشمه ، و ... قنات خشکيده و بي آب!... رهشناس تر از "مولود کعبه" کيست؟ و قاطع تر از "ابو تراب" و پسنديده تر از "مرتضي" و والاتر از "علي" کدام است؟

علي (عليه السلام) ، "غدير خم" را از درياي فضائلش به موج نشانده است و رسول گرامي اسلام ، دست روي چهره خوب و شايسته اي گذاشته است ، علي ، برگزيده محمد نيست ، بلکه منتخب خداست و پيامبر فقط ابلاغگر پيام الهي نسبت به امامت اوست.

غدير ، کاشتن بذر ولايت در جان هاست.

غدير ، نشان دادن خورشيد به گرفتاران ظلمت هاست.

غدير ، روزتکميل دين و اتمام نعمت است.

غدير ، "عيد الله الاکبر" است، عيد آل محمد (ص) ، عيد هواداران حق و وفاداران به پيامبر.

غدير ، عيد عدالت و رهبري است ، عيد انسانيت و کمال طلبي است ، عيد شعله افکني بر انديشه هاست.

غدير ، روز بشريت و روز "انسان" است ، غدير ، "تداوم رسالت محمد" در "ولايت علي" است.

غدير عيد "پيمان" و "ميثاق" و "عهد" است.

جواد محدثي