گزارشي مختصر از وضعيت کنوني محل غدير


آثاري که مي تواند يادآور حادثه عظيم غديرخم باشد و تاکنون باقي است، وادي و برکه اي است نزديک شهر «رابغ» و نيز يک مسجد و يک برج شش ضلعي در داخل شهر.
از مکه تا غديرخم صدو هشتاد و هفت کيلومتر است. در جاده قديم مکه به مدينه، هفده کيلومتر بعد از دو راهي«جحفه» به مسجد غدير مي رسيم: مسجد غدير اکنون در شهر رابغ قرار دارد. در خيابان اصلي، در انتهاي شهر وقتي از سمت جنوب به شمال(از مکه به مدينه) مي رويم، در سمت راست تقاطع يک خيابان فرعي، مسجدي است با بنايي حدود ششصدمتر که با سيمان و بتون ساخته شده است، سقف آن که چندان بلند نيست، حدود3/5 متر ارتفاع دارد و در وسط آن سقف بلندتري با حدود 4/5 متر ارتفاع قرار دارد که مسجد را تأمين مي کند . اين مسجد از بناهاي اول دوره سعودي است وتقريباًچهل سال از تاريخ بناي فعلي آن مي گذرد و داراي يک گلدسته کوتاه است که در گوشه جنوب غربي آن قرار دارد. دَرِ مسجد در غير اوقات نماز بسته است و به نام خاصي ناميده نمي شود. اهالي محل نيز آن را به نام«غدير» نمي شناسند.
ولي از قراين و شواهد و گفته آن کساني که سابقه سفر به اين محل را دارند، پيداست که نام آن «مسجد غدير» است. اگر مسجد زايراني داشته باشد و از خادم آن بخواهند، در را برايشان مي گشايد. داخل مسجد به رنگ سفيد است و نمايي ساده دارد، با محرابي بدون کاشي و تزئين؛ حتي آيه اي هم بر ديوار مسجد نگاشته نشده و هيچ علامتي که حاکي از حديث غدير يا خطبه حضرت رسول (ص) باشد وجود ندارد.
در فاصله حدود ده متري اين مسجد، برج سنگي شش ضلعي يي به ارتفاع تقريبي چهار متر، با مساحت تقريبي ده متر مربع قرار دارد که داراي چند پنجره کوچک و روزنه هاي کوچکي است که آن را به برج ديدباني و نگهباني شبيه مي سازد. به گفته اهل اطلاع اين برج در محل توقف پيامبراکرم(ص) هنگام معرفي حضرت علي(ع) به عنوان جانشين خود، ساخته شده است. سقف اين برج فرو ريخته ولي ديوارهاي سنگي آن سالم است و روي آن لايه اي از سيمان کشيده شده است. در اطراف برج چند ميله گذاشته شده است که با زنجير به هم وصل شده است. دَرِ ورودي برج مسدود است، در کنار دَرِ برج تابلويي نصب شده است که ظاهراًسابقه تاريخي برج بر روي آن نگاشته شده بود، ولي به مرور زمان از بين رفته و تابلو نيز زنگ زده است.
چندده متر پس از مسجد غدير، انتهاي شهر«رابغ» است. در ادامه خيابان اصلي شهر که در قسمت جلوي مسجد غدير و برج و در فاصله حدود دويست و پنجاه متري به وادي غدير مي رسد، رودخانه اي است کم عمق و عريض که چند پل کم ارتفاع بر روي آن احداث شده است و عابرين از آن مي گذرند. داخل اين وادي، نخلستان و درختان کُنار و زمينهاي زراعتي است که اغلب آنها سبزي کاري شده است، اين وادي از سمت شمال مسجد غدير قرار دارد، و از سمت شرق به غرب امتداد مي يابد و در نهايت به درياي سرخ مي رسد و آب باران هاي موسمي را به دريا هدايت مي ک